Numer 29, rok 2023

polski

english

Spis treści Informacje dla autorów Redakcja Rada naukowa Archiwum Wyszukiwarka Aktualności
Konferencja Naukowa „Nie-antropocentryczne światy” Wrocław 18 X 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na 12. już konferencję z cyklu „Historia-Kultura-Globalizacja”. To spotkania wspólnie organizowane przez Instytuty Historyczny i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz redakcję pisma „Kultura-Historia-Globalizacja”. Najbliższa konferencja planowana jest na 18 października (piątek) 2019 r. we Wrocławiu. Jej temat to: „Nie-antropocentryczne światy”. Jak wszystkie nasze dotychczasowe konferencje tak i ta dotyczyć ma problematyki globalnej. Tym razem chcemy dokonać próby spojrzenia na rozmaite problemy z perspektywy humanizmu nie-antropocentrycznego (m.in.: Jeffrey Cohen, Ian Hodder, Bruno Latour, Bjørnar Olsen). Chcemy wyjść z założenia, że w świecie, w którym żyjemy, człowiek nie jest najważniejszy. Ważne są także inne istoty, zjawiska, procesy… Jeśli mówimy o świecie człowieka, to w przypadku domen tych innych istnień należałoby chyba mówić o innych światach, stąd w tytule naszego spotkania liczba mnoga.

Na konferencji tradycyjnie nie przewidujemy prezentowania referatów. Mają być napisane i dostarczone uczestnikom tak, byśmy mogli całe nasze październikowe spotkanie poświęcić na rozmowy o poruszanych w naszych tekstach zagadnieniach. Formuła ta umożliwia także planowanie publikacji tekstów w grudniowym numerze pisma „Kultura-Historia-Globalizacja”, jakie wydaje w sieci (www.khg.uni.wroc.pl) Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie to możliwe, jeśli będziemy się trzymać ustalonych terminów. Do końca lutego 2019 r. czekamy na zgłoszenia propozycji zawierających tytuł i abstrakt referatu oraz informacje o autorze. Do końca marca planujemy przekazać autorom zgłoszeń powiadomienie o przyjęciu propozycji oraz informacje dotyczące formy konferencyjnego tekstu. Do końca czerwca chcemy czekać na teksty w wersji do publikacji. Tak, by przed konferencją przekazać je uczestnikom i do recenzji, by przygotowywać je do publikacji w grudniu 2019 r. Teksty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia oraz korespondencję proszę kierować na mój adres: adam.nobis@uni.wroc.pl

Pozdrawiam serdecznie w imieniu organizatorów,

Adam Nobis.

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Kulturoznawstwa

Zakład Globalizacji i Komunikacji

Pracownia Studiów Globalnych

Organizatorzy: dr hab. Piotr Badyna; dr Piotr Jakub Freński; dr hab. Adam Nobis, prof. UWr.

Uniwersytet Wroclawski
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | Odsłon: 78618 | © 2007 Uniwersytet Wrocławski