Numer 29, rok 2023

polski

english

Spis treści Informacje dla autorów Redakcja Rada naukowa Archiwum Wyszukiwarka Aktualności
Prof. dr Dariusz Aleksandrowicz, Wydział Kulturoznawstwa, Uniwersytet Europejski Viadrina (Niemcy);


Prof. dr hab. Stefan Bednarek, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski (Polska);


Prof. dr hab. Elżbieta Kościk, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Polska);


Prof. dr hab. Ałła Kyrydon, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Slawistyczny (Ukraina);


Prof. dr hab. Bernd-Peter Lange, Magdeburg University, Potsdam University (Niemcy), Uniwersytet Wrocławski (Polska);


Prof. dr hab. Bogdan Rok, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Polska);


Dr hab. Stanisław Rosik, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Polska);


Prof. dr Madina Tlostanova, Rosyjski Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa (Rosja);


Dr hab. Dorota Wolska, prof. w UWr., Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski (Polska).

Uniwersytet Wroclawski
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | Odsłon: 78629 | © 2007 Uniwersytet Wrocławski