Numer 26, rok 2019

polski

english

Spis treści Informacje dla autorów Redakcja Rada naukowa Archiwum Wyszukiwarka Aktualności
Prof. dr Dariusz Aleksandrowicz, Wydział Kulturoznawstwa, Uniwersytet Europejski Viadrina (Niemcy);
Prof. dr hab. Stefan Bednarek, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski (Polska);
Prof. dr hab. Elżbieta Kościk, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Polska);
Prof. dr hab. Ałła Kyrydon, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Slawistyczny (Ukraina);
Prof. dr hab. Bernd-Peter Lange, Magdeburg University, Potsdam University (Niemcy), Uniwersytet Wrocławski (Polska);
Prof. dr hab. Bogdan Rok, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Polska);
Dr hab. Stanisław Rosik, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Polska);
Prof. dr Madina Tlostanova, Rosyjski Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa (Rosja);
Dr Dorota Wolska, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski (Polska).
Uniwersytet Wroclawski
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | Odsłon: 13916 | © 2007 Uniwersytet Wrocławski