Numer 22, rok 2017

polski

english

Spis treści Informacje dla autorów Redakcja Rada naukowa Archiwum Wyszukiwarka Aktualności
Kontakt: pismo.khg@wp.pl

prof. dr hab. Adam Nobis [redaktor naczelny], Uniwersytet Wrocławski (Polska); [kontakt: adam.nobis@uni.wroc.pl]

dr hab. Piotr Badyna [sekretarz redakcji], Uniwersytet Wrocławski (Polska); [kontakt: badyna@hist.uni.wroc.pl]

dr Piotr Jakub Fereński, Uniwersytet Wrocławski (Polska); [kontakt: pjferenski@uni.wroc.pl]

mgr Aleksandra Janus [redaktor językowy — język polski], Uniwersytet Wrocławski (Polska);

dr Dorota Kołodziejczyk [redaktor językowy — język angielski], Uniwersytet Wrocławski (Polska);

dr Wojciech Kruszelnicki [redaktor językowy — język angielski], Dolnośląska Szkoła Wyższa (Polska);

dr Patrycja Poniatowska [redaktor językowy — język angielski] (Polska);

prof. dr Sergij Trojan, Akademia Dyplomacji przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy (Ukraina).

ISSN 18-98-72-65
Uniwersytet Wroclawski
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | Odsłon: 41190 | © 2007 Uniwersytet Wrocławski